De Cercle

De Cercle Royal Gaulois, Artistique et Littéraire is gelegen in het Warandepark en verenigt ambassadeurs, vertegenwoordigers van vrije beroepen, wetenschappers, magistraten en advocaten, universiteitsprofessoren en academici, politici, kaderleden of bedrijfsleiders, artiesten en geletterden: ze ontmoeten er elkaar voor een lunch, om deel te nemen aan een activiteit van de kring of om te genieten van een aangenaam drukke bar.

De geschiedenis van de Cercle gaat zeer ver terug. Enerzijds zag de Cercle Artistique et Littéraire het levenslicht in 1847, toen het in Brussel werd opgericht door een aantal vooraanstaande figuren zoals astronoom Adolphe Quételet. Daarnaast richtten een aantal intellectuelen, onder wie advocaat Edouard Huysmans, in 1911 de Cercle de la Toison d’Or op. In 1919 werd deze laatste omgedoopt tot de Cercle Gaulois, waar in 1937 de titel ‘Royal’ aan werd toegevoegd. In 1951 besloten beide kringen de krachten te bundelen en verder te gaan onder de huidige naam: Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire.

Tijdens deze vriendschappelijke, intellectuele, kunstzinnige, literaire, humoristische, gastronomische, toeristische of zelfs sportieve ontmoetingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen politieke, culturele of filosofische strekkingen… Onze activiteiten draaien rond verfijning en gezelligheid, en vinden plaats in het unieke kader van de Cercle-salons, waarvan de oudste al dateren uit 1780.

Een prachtige omgeving, waar de Cercle onder leiding van de tak ‘Artistique et Littéraire’ allerlei kunst- en cultuurevenementen organiseert: tentoonstellingen, concerten, lezingen en gala-avonden.

Daarnaast maakt de Cercle Gaulois deel uit van een uitgebreid netwerk en onderhouden we nauwe contacten met een honderdtal andere kringen in België en de rest van de wereld.

Het leven van onze leden

Er zijn verschillende manieren voor de leden om de Cercle te bezoeken.

Zo worden er zeer regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd. Voor meer details verwijzen we u graag naar een ander deel van de site.

Elke middag en op donderdagavond kunnen leden en hun genodigden terecht in het restaurant, waar ze een tafel kunnen reserveren ofwel aanschuiven aan de gastentafel.

Daarbij staan er ook specifieke ruimtes voor hen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld de cyber-ruimte (shared offices of gedeelde bureaus) en de bibliotheek. Voor zakenmeetings kunnen kleine salons gehuurd worden, maar er staan ook prachtige grote zalen ter beschikking waar men tegen interessante voorwaarden vergaderingen, diners of recepties kan organiseren.

De Cercle beschikt over een voldoende grote parking. Indien deze toch volledig bezet is, kunnen leden en hun genodigden in samenspraak met Interparking en aan een voorkeurstarief terecht in Parking Kunst-Wet, op 200 meter van de Cercle.

Bij verplaatsingen in het buitenland kunnen de leden van de Cercle Gaulois de vele correspondenten ontmoeten met wie er uitwisselingsovereenkomsten bestaan.

Lid worden gebeurt via een peterschapssysteem: drie leden stellen een kandidaat voor aan een kiescommissie, die beslist om het nieuwe lid al dan niet te aanvaarden. Na aanvaarding wordt elk lid voorgesteld tijdens een ‘inwijdingsavond’, waarna hij of zij zichzelf Gaulois mag noemen.