De Prix Littéraire van de Cercle Gaulois

In 2000 riep de Cercle Royal Gaulois, Artistique et Littéraire de tweejaarlijkse grote prijs van de biografie in het leven.

Kandidaten voor de prijsuitreiking van 2021 kunnen zich nu aanmelden.

De voorgestelde biografie moet in het Frans geschreven zijn en het mag niet om een collectief werk gaan, noch om een vertaling. De auteur moet de Belgische nationaliteit hebben of minstens vijf jaar in België woonachtig zijn. De publicatiedatum van het werk moet na 1 januari 2018 liggen en het werk mag nog geen prijs gewonnen hebben in België.

Boeken voor de wedstrijd moeten uiterlijk vóór 31 maart 2021 in vijf exemplaren verstuurd worden naar de Cercle Royal Gaulois, Artistique et Littéraire, Wetstraat 5 te 1000 Brussel. Dit moet vergezeld zijn van een curriculum vitae dat aantoont dat de auteur aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Door de gezondheidscrisis wordt de prijsuitreiking van 2020 uitgesteld naar 2021. De jury is samengesteld uit baron Jacques Franck, Jean-Baptiste Baronian, Frédéric Saenen, Vincent Dujardin en Christopher Gérard en maakt in de loop van de maand juni 2021 de titels bekend van de werken die geselecteerd werden voor de finale. In de maand september volgt de officiële prijsuitreiking van de Prix Littéraire 2021 van de Cercle Royal Gaulois, Artistique et Littéraire, goed voor een prijsbedrag van € 4000.

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Cercle Royal Gaulois, Wetstraat 5 te 1000 Brussel (tel. 02.500.10.80 – fax 02.513.99.72 – prixlitteraire@cerclegaulois.be).

Bekroonde werken

Monsieur Jean-Philippe ALTENLOH

Président des Artistes

Monsieur Christopher GERARD

Secrétaire du Prix littéraire du Gaulois

Monsieur Philippe COPPIETERS de GIBSON

Président honoraire des Artistes (2008 – 2010)

Monsieur Ferdinand PIRE

Président honoraire des Artistes (2011 – 2018)