De verschillende activiteiten

Association Sportive Automobile

De ASA-groep verenigt alle liefhebbers van oude en sportwagens. Elke maand komen ze samen tijdens een lunch, waar vaak ook een spreker aanwezig is. Hun activiteiten zijn zeer uiteenlopend: eerst en vooral is er de jaarlijkse rally, maar daarnaast worden er ook bezoeken aan privécollecties georganiseerd of aan internationale beurzen van dergelijke wagens. Daarnaast organiseren ze ook bezoeken aan autofabrieken.

Centaur Club (strips)

Deel de passie voor deze aparte boekkunst met de Groupe Bandes Dessinées (Stripverhalenclub), ter ere van stripfiguur Francis Blake omgedoopt tot de Centaur Club. Deze groep deelt tips en ideeën uit, ontmoet tekenaars en brengt verschillende bezoeken.

COMPOSTELLA EN DE VERSCHEIDENHEID AAN WEGEN

Liefhebbers van de weg naar Compostella (en van andere bedevaartstochten) vinden elkaar in deze groep. Ze ontdekken ‘de weg’ en de historische, artistieke en filosofische aspecten.

Golf

De golfgroep verzamelt liefhebbers van het kleine witte balletje. Het hele jaar door komen ze in weer en wind samen om deze openluchtsport te beoefenen.

Er vinden regelmatig evenementen plaats, zowel voor spelers met uiteenlopende handicaps als voor geoefende spelers. Bij aanvang en op het einde van het seizoen komen alle groepsleden samen tijdens een lunch om bij te praten over birdies, eagles, albatros en andere golfavonturen.

OENOLOGIE

De oenologiegroep organiseert activiteiten waarbij wijnen uit de hele wereld de revue passeren. Het kan gaan om specifieke of thematische wijnproeverijen, ‘gastronomische wandelingen’, oenologiecursussen enz.

Maar er is ook de jaarlijkse traditionele gala-avond met aandacht voor een specifieke wijnregio, alsook de jaarlijkse ‘ontdekkingsreis’ naar een wijngebied, inclusief bezoek aan wijntelers en plaatselijke degustaties.

ZINGEVING, IDEEËN, WAARDEN

Wie of wat is de mens? Volgens Genesis geschapen naar het beeld van God, volgens Aristoteles een sociaal wezen, volgens de Franse filosoof La Mettrie een mens-machine, … De mens is al eeuwenlang het voorwerp van allerlei religieuze en filosofische opvattingen. Zonder eenduidig antwoord echter, waardoor er uiteindelijk slechts één conclusie is, namelijk dat de mens een wezen is dat zingeving nastreeft. Daarom staat de groep Sens, Idées, Valeurs van de Cercle Royal Gaulois graag stil bij ideeën uit het verleden en stellen we hedendaagse waarden in vraag of bepalen we zelf waarden, naar analogie met de literaire salons uit de 17de eeuw. Wie zich geroepen voelt, is meer dan welkom om rond een tafel en in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer een vervolg te breien op Plato’s Symposium.

REIZEN

Naar goede traditie plant onze Cercle elk jaar een reis naar het buitenland. Alle leden die dat wensen, kunnen samen met hun partner deelnemen en alle aspecten van een Europese streek leren kennen: de plaatselijke cultuur uiteraard, maar ook de menselijke kant, de gastronomie of andere typische eigenheden. Sinds een paar jaar organiseren we elke twee jaar een wat verdere reis, waarbij we op originele en exclusieve wijze de wereld ontdekken. Tijdens deze reizen kunnen de leden elkaar (beter) leren kennen; een van de bestaansredenen van onze Cercle blijft namelijk om gemoedelijkheid, ontmoetingen en vriendschappen in de letterlijke zin van het woord te stimuleren.

SCHONE KUNSTEN EN SCHONE LETTEREN

‘Dichterlijk woont de mens op deze aarde’, zei Hölderlin. Een stelling die weinig argumentatie behoeft: de geschiedenis van kunst en literatuur toont keer op keer aan hoe de realiteit zich moeiteloos in beeld en taal laat gieten. Twee kunstvormen die ons wegtrekken uit de dagelijkse banaliteit. Door de grenzen van ons bestaan af te tasten wijzen ze ons de weg naar andere werelden of scheppen ze andere werelden. Een groot kunstenaar of schrijver creëert namelijk geen werk, maar een wereld. De groep Beaux-Arts & Belles Lettres bestudeert deze twee kunstvormen. Twee verschillende, maar complementaire kunsten die u aan de hand van hun geschiedenis kennis en gevoeligheden bijbrengen.

JACHT

De jachtgroep verzamelt leden met eenzelfde interesse of zelfs passie, namelijk die voor de jacht. Gastronomische ontmoetingen, jachtuitstappen, lezingen of conferenties vormen het vertrekpunt voor de viering van onze gemeenschappelijke waarden: vriendschap, scherpzinnigheid, landschappen, muziek en uiteraard de natuur en alles wat daaruit voortvloeit. Jaarlijks organiseren we in het gebouw van de Gaulois een jachtdiner, opgeluisterd met de nodige blaasinstrumenten. De jacht- en schietactiviteiten vormen trouwens de ideale gelegenheid om de banden tussen de Gaulois en de Belgische en buitenlandse partnerkringen aan te halen.

ONDERNEMING & PATRIMONIUM

De groep Entreprise & Patrimoine nodigt vooraanstaande personen uit de bedrijfswereld, maar ook meer algemeen uit de economische sector uit. Het kan daarbij gaan om bekende ‘captains of industry’, bedrijfsleiders met tonnen ervaring, investeerders, onderzoekers, docenten, vakbondsafgevaardigden en politici: het loont altijd de moeite om hun vaak originele standpunt te leren kennen.

De aangesneden thema’s kunnen van alle aard zijn en betreffen alle sectoren en kwesties. De nadruk ligt op het opstarten van dialoog tussen spreker en toehoorders, en ook een debat gaan we nooit uit de weg.

GESCHIEDENIS

Elke maand organiseert de geschiedenisgroep een lezing door een goed onderlegde historicus of door een stevig geïnformeerde liefhebber, die allerlei geschiedkundige onderwerpen in de breedste zin aansnijdt. Uiteraard beschikken de toehoorders niet altijd over dezelfde kennis als de spreker, daarom vragen we de sprekers altijd om hun discours zoveel mogelijk in een duidelijke en begrijpbare taal over te brengen. Zeker de Belgische lezingen staan altijd in het teken van de redactionele actualiteit.

SAMENLEVING EN MILIEU

Lezingen en debatten rond thema’s waar we rechtstreeks of onrechtstreeks vat op hebben, over de stabiliteit en de evolutie van onze samenleving, zoals ideologieën, economisch en sociaal beleid, technologie, wetenschap, energie en milieubeleid.

KLEIDUIFSCHIETEN

De schutters van de Cercle Gaulois beleven hun passie tijdens een maandelijks vriendschappelijk treffen. Daarnaast nemen de verschillende kringen het ook tegen elkaar op met een geweerkolf als trofee. De winnende kring krijgt de trofee mee naar huis en mag deze een jaar lang in zijn trofeeënkast plaatsen.

Het principe van kleiduifschieten is eenvoudig: er worden schijfjes met een diameter van zo’n 10 cm in verschillende trajecten en met een snelheid tussen 80 en 100 km/u in de lucht geschoten, die de deelnemers moeten zien te raken met een schot.

Bridge

De bridgegroep organiseert maandelijks een zondags bridgetoernooi. De Cercle vaardigt ook een team af voor de Coupe Selliers, waar het competitieve element nooit ver te zoeken is: “De koppels worden zo samengesteld dat ons team met een mooi resultaat huiswaarts kan keren”. Jaarlijks nemen de verschillende kringen het ook tegen elkaar op in een toernooi met ruim tweehonderd spelers dat alle clubs uit de Coupe Selliers plus een aantal binnen- en buitenlandse clubs samenbrengt.

CINE-CLUB

De groep Ciné-Club probeert gekende of minder bekende films voor te schotelen die dankzij hun knappe regie, acteerprestaties, originaliteit of vooruitstrevendheid hun plaats in de filmgeschiedenis meer dan waard zijn. Het is belangrijk dat elk onderwerp en thema aan bod komt en dat iedereen nadien de kans krijgt om na te praten en zijn of haar mening te delen.

Daarom organiseert de groep maandelijks een filmprojectie in de Cercle, die telkens op donderdag in de vroege avond plaatsvindt.

GEOSTRATEGIE

De geostrategiegroep biedt een forum voor lezingen en debatten rond de geostrategische actualiteit. Interne Europese thema’s verdienen de voorkeur, al kan het ook om thema’s gaan die verder van ons bed liggen. Enkele recente voorbeelden: de strategische visie van Japan, de positie van Rusland ten opzichte van de Europese Unie, de deelname van de Belgische luchtmacht aan de strijd tegen Islamitische Staat, de toekomst van Europa en, last but not least, onze ‘reeks’ over de Brexit!

Moto

De motogroep verenigt alle leden die bezeten zijn door de gemotoriseerde tweewieler en organiseert daarrond lunches en uitstappen.

WETENSCHAPPEN EN LEVEN

De groep wetenschappen en leven gaat dieper in op alles wat met wetenschappen en de praktische toepassingen ervan te maken heeft, gaande van geneeskunde, neurowetenschappen, fysica, chemie enz. tot psychologie en sociologie.

ZEILEN EN ZEE

De groep zeilen en zee brengt alle vaarliefhebbers samen, ongeacht of ze al dan niet zelf stuurman zijn of lid zijn van de koninklijke marine, over een vloot beschikken of gewoon af en toe een tochtje maken op een eigen of gehuurde plezierboot.  Bedoeling is gewoon om lezingen of bezoeken te organiseren of zelfs cruises te doen waarbij we onze zeemansdromen met elkaar kunnen delen.